Aanleiding
Verkenningp
Onderzoeksvragen
Onderzoeksopzet
Gegevensverzameling
Analyse
Discussie
Presentatie & Implementatie

De onderzoekende docent LO

Waarom moet ik als leraar LO onderzoek doen en dus beschikken over onderzoeksvaardigheden?

De onderzoekscyclus

middle-reuse
1. Aanleiding
2. Verkenning
3. Onderzoeksvragen
4. Onderzoeksopzet
5. Gegevensverzameling
6. Analyse
7. Discussie
8. Presentatie & Implementatie

Welk type onderzoek ga jij doen?

Ontwerponderzoek Handelingsonderzoek Interventieonderzoek

Ethische aspecten

Bronnen vermelden en plagiaat voorkomen

Er zijn speciale regels opgesteld voor het correct citeren (letterlijk overnemen van tekstgedeelten) en parafraseren (iets in eigen woorden weergeven) en het verwijzen naar gebruikte bronnen in tekst. Indien je het niet zo nauw neemt met deze regels, zou dat tot problemen kunnen leiden. Wanneer je in een onderzoeksverslag tekstgedeelten, redeneringen of gedachten van anderen letterlijk overneemt zonder de bron te vermelden (en deze dus doet doorgaan als eigen werk) dan spreekt men over plagiaat. Plagiaat is een schending van het intellectueel eigendom en is strafbaar. Universiteiten en hogescholen beschikken daarom meestal over een plagiaat scanner zoals Ephorus of TurnitIn. Dergelijke softwareprogramma’s helpen om plagiaat op te sporen en zo tegen te gaan of liever nog, te voorkomen.

Plagiaat hoeft zeker niet altijd met opzet te gebeuren, het kan ook onbedoeld voorkomen omdat de richtlijnen niet voldoende bekend zijn. Zorg er daarom voor dat je goed op de hoogte bent van de richtlijnen voor bronvermelding en deze toepast in je eigen werk. Een veelgebruikte richtlijn is die van de American Psychological Association (APA). Het maakt daarbij niet uit of jouw werk een verslag, artikel of een presentatie is. Je dient altijd netjes je bronnen te vermelden volgens de op jouw instelling geldende richtlijnen. Het zou uiteindelijk dan ook een schending kunnen zijn van de wetenschappelijke integriteit zoals deze beschreven is in de ‘Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit’. Afhankelijk van de ernst van de schending zou dit kunnen leiden tot sancties. Een berucht voorbeeld uit de wetenschap is het plagiaat gepleegd door Diederik Stapel. Het leidde tot zijn ontslag aan de universiteit van Tilburg.

De APA richtlijnen

Wanneer je aan een hogeschool studeert heb je er zeker al eens van gehoord. De APA richtlijnen. APA staat voor American Psychological Association. Deze club heeft onder andere een eigen verwijzingsstijl bedacht die met de jaren (ook buiten de psychologie) nogal invloedrijk is geworden. De kans groot dat van jou verwacht wordt dat je ook deze stijl van verwijzen toepast voor jouw bronnen.