Aanleiding
Verkenningp
Onderzoeksvragen
Onderzoeksopzet
Gegevensverzameling
Analyse
Discussie
Presentatie & Implementatie

De onderzoekende docent LO

Waarom moet ik als leraar LO onderzoek doen en dus beschikken over onderzoeksvaardigheden?

De onderzoekscyclus

middle-reuse
1. Aanleiding
2. Verkenning
3. Onderzoeksvragen
4. Onderzoeksopzet
5. Gegevensverzameling
6. Analyse
7. Discussie
8. Presentatie & Implementatie

Welk type onderzoek ga jij doen?

Ontwerponderzoek Handelingsonderzoek Interventieonderzoek

De onderzoekscyclus

Aanleiding uiteenzetten
Verkennen van het onderwerp
Onderzoeksvragen formuleren
Onderzoek opzetten
Gegevens verzamelen
Gegevens analyseren
Resultaten interpreteren en conclusies trekken
Inzichten implementeren en delen

5. Gegevensverzameling

Het verzamelen van je gegevens wordt vaak gezien als het ‘echte onderzoek doen’. Nagenoeg alle andere stappen van het onderzoek spelen zich af achter jouw bureau, en achter  je laptop, maar het verzamelen van de gegevens vindt meestal plaats in de ‘echte wereld’. In jouw geval dus vaak in een gymzaal, op een sportveld of een andere plek binnen de school. In de vorige stap in de onderzoekscyclus (Onderzoek opzetten) heb je onder andere een onderzoeksopzet bepaald, heb je alvast nagedacht over het type meetinstrument (kwantitatief-kwalitatief) en eventuele daaraan gekoppelde procedures voor het organiseren en uitvoeren van jouw onderzoek. In deze volgende stap in de cyclus ga je de details hiervan invullen. Je gaat bepalen hoe je precies de benodigde onderzoeksgegevens gaat verzamelen.

Afhankelijk van jouw onderzoeksvraag, onderzoeksopzet, context en doelgroep zul je een keuze gaan maken voor een of meerdere typen meetinstrumenten. Een veelgebruikte manier om snel en effectief gegevens te verzamelen bij een groot aantal leerlingen is door middel van een vragenlijst. Indien je echter geïnteresseerd bent in bepaald gedrag van leerlingen, bijvoorbeeld tijdens een interventie, dan is het direct observeren of observeren van videobeelden een goede methode. Je kunt ook kwalitatief observeren, bijvoorbeeld door middel van het bijhouden van een logboek na afloop van een interventieles of door het maken van notities tijdens een les die onderdeel uitmaakt van het onderzoek. Ook het gebruik van motorische- of fitheidstesten en fysieke activiteitsmetingen zijn veelgebruikt in onderzoek binnen de LO. Wanneer je vooral benieuwd bent naar meningen van leerlingen of andere betrokkenen, en de mogelijk wilt om daar dieper op in te gaan dan zijn interviews of focusgroepen een goede keuze. Met andere woorden, de keuze is reuze! Maar wel een keuze die jij goed afgewogen en onderbouwd moet gaan maken nu. Onderstaande verdiepende tegels helpen je zeker een stap verder in dit proces.

Verdiepende thema’s

Kwantitatieve gegevens verzamelen

Een vragenlijst afnemen

Observeren

Meten van motoriek & fitheid

Meten van fysieke activiteit

Kwalitatieve gegevens verzamelen

Observeren (kwalitatief)

Een interview afnemen

Focusgroep afnemen