1 2 3 4 5 6 7 8

Kies een stap

Aanleiding uiteenzetten
Verkennen van het onderwerp
Onderzoeksvragen formuleren
Onderzoek opzetten
Gegevens verzamelen
Gegevens analyseren
Resultaten interpreteren en conclusies trekken
Inzichten implementeren en delen

De onderzoekende docent LO

Waarom moet ik als leraar LO onderzoek doen en dus beschikken over onderzoeksvaardigheden?

1 2 3 4 5 6 7 8

Kies een stap

Aanleiding uiteenzetten
Verkennen van het onderwerp
Onderzoeksvragen formuleren
Onderzoek opzetten
Gegevens verzamelen
Gegevens analyseren
Resultaten interpreteren en conclusies trekken
Inzichten implementeren en delen

Volg deze personen in hun eigen (type) onderzoek.

Youssef

Ontwikkel onderzoek

Danique

Interventie onderzoek

Thomas

Case study

Testpagina nieuw start