Aanleiding
Verkenningp
Onderzoeksvragen
Onderzoeksopzet
Gegevensverzameling
Analyse
Discussie
Presentatie & Implementatie

De onderzoekende docent LO

Waarom moet ik als leraar LO onderzoek doen en dus beschikken over onderzoeksvaardigheden?

De onderzoekscyclus

middle-reuse
1. Aanleiding
2. Verkenning
3. Onderzoeksvragen
4. Onderzoeksopzet
5. Gegevensverzameling
6. Analyse
7. Discussie
8. Presentatie & Implementatie

Welk type onderzoek ga jij doen?

Ontwerponderzoek Handelingsonderzoek Interventieonderzoek

De onderzoekscyclus

Aanleiding uiteenzetten
Verkennen van het onderwerp
Onderzoeksvragen formuleren
Onderzoek opzetten
Gegevens verzamelen
Gegevens analyseren
Resultaten interpreteren en conclusies trekken
Inzichten implementeren en delen

Kwantitatieve gegevens bewerken met Excel

Microsoft Excel is een uitstekend programma om een groot aantal basisbewerkingen uit te voeren op je verzamelde kwantitatieve data. Misschien ben je nog niet zo bekend met dit programma? We geven je een korte stoomcursus. In de kennisclips hieronder wordt uitgelegd hoe je met een aantal basisfuncties van Excel jouw data bewerkt en analyseert.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen hieronder aan bod:

 • Een werkblad aanmaken in Excel
 • Verwijderen van gegevens in Excel
 • Rijen en kolommen blokkeren in Excel
 • Kolommen en rijen toevoegen in Excel
 • Kolommen omzetten in rijen in Excel
 • Berekeningen en formules in Excel
 • Berekenen van de effectgrootte in Excel
 • Een eenvoudige figuur maken in Excel
 • Standaarddeviatie weergeven in een grafiek

Een werkblad aanmaken in Excel

Verwijderen van gegevens in Excel

Rijen en kolommen blokkeren in Excel

Kolommen en rijen toevoegen in Excel

Kolommen omzetten in rijen in Excel

Berekeningen en formules in Excel

Berekenen van de effectgrootte in Excel

Gebruik een van de twee effect-size calculators (gebaseerd op Morris (2008)) voor jouw berekeningen:

 1. Calculator 1: Vergelijken van twee groepen
 2. Calculator 2: Vergelijken van een interventie- en een controlegroep (interventieonderzoek)

Een eenvoudige figuur maken in Excel

Standaarddeviatie weergeven in een grafiek