Aanleiding
Verkenningp
Onderzoeksvragen
Onderzoeksopzet
Gegevensverzameling
Analyse
Discussie
Presentatie & Implementatie

De onderzoekende docent LO

Waarom moet ik als leraar LO onderzoek doen en dus beschikken over onderzoeksvaardigheden?

De onderzoekscyclus

middle-reuse
1. Aanleiding
2. Verkenning
3. Onderzoeksvragen
4. Onderzoeksopzet
5. Gegevensverzameling
6. Analyse
7. Discussie
8. Presentatie & Implementatie

Welk type onderzoek ga jij doen?

Ontwerponderzoek Handelingsonderzoek Interventieonderzoek

De onderzoekscyclus

Aanleiding uiteenzetten
Verkennen van het onderwerp
Onderzoeksvragen formuleren
Onderzoek opzetten
Gegevens verzamelen
Gegevens analyseren
Resultaten interpreteren en conclusies trekken
Inzichten implementeren en delen

Bronverantwoording

 

Legitimering praktijkgericht onderzoek 

Andriessen, D. (2014). Praktisch relevant én methodisch grondig? Dimensies van onderzoek in het hbo. Openbare les, Hogeschool Utrecht. Utrecht: Hogeschool Utrecht. 

Bolhuis, S., & Kools, Q. (red.) (2012). Praktijkonderzoek als professionele leerstrategie in onderwijs en opleiding. Online publicatie, Tilburg: Fontys Hogescholen (www.hbo-kennisbank.nl). 

Borghouts, L., & Weeldenburg, G. (2017). Onderzoekmatig onderwijs ontwikkelen. Lichamelijke Opvoeding, 5, 12-14. 

Hageman, C., & Andriessen, D. (2016). Werk aan de winkel: uitdagingen voor de volgende 15 jaar praktijkgericht onderzoek in het hbo. Den Haag: Vereniging Hogescholen. 

KVLO. (2017). Beroepsprofiel Leraar Lichamelijke Opvoeding. Zeist, Nederland: Jan Luiting Fonds.  

McNiff J, & Whitehead J. (2006) All you need to know about action researchLondon: Sage Publications. 

Onderwijsraad. (2006). Naar meer evidence based onderwijs. Den Haag, Nederland: Onderwijsraad.  

Schön, D.A. (1990). Educating the Re ecting Practitioner. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 

Van Aken, J. & Andriessen, D. (2012). Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. Amsterdam, Nederland: Boom.  

Van Mossel G., & Stegeman H. (2007). De samenwerking binnen de vaksectie en de kwaliteit van de lessenLichamelijke Opvoeding 9, 12-15.  

Woodbury, M.G., & Kuhnke, J.L. (2014). Evidence-based Practice vs. Evidence-informed Practice: what’s the difference? Wound Care Canada, 12 (1), 26-29. 

 

Aanleiding expliciteren 

Kallenberg, T., Koster, B., Onstenk, J. & Scheepsma, W. (2007). Ontwikkeling door onderzoek: Een handreiking voor leraren. Utrecht/Zutphen, Nederland: ThiemeMeulenhoff. 

Landsheer, H., ’t Hart, H., De Goede, M., & Van Dijk, J. (2003). Praktijkgestuurd onderzoek: Methoden van praktijkonderzoek. Groningen, Nederland: Wolters-Noordhoff.  

Swet, J. van., & Munneke, L. (2017). Praktijkgericht onderzoeken in het onderwijs. Amsterdam, Nederland: Munneke & Boom uitgevers. 

Thomas, J.R., Nelson, J.K., & Silverman, S.J. (2011). Research Methods in Physical Activity. Champaign, IL, United States: Human Kinetics. 

Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en technieken. Amsterdam, Nederland: Boom.  

 

 Verkennen van het onderwerp 

Swet, J van & Munneke, J. (2017) Praktijkgericht onderzoeken in het onderwijs. Boom uitgevers, Amsterdam. Verhoeven, N. (2018) Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en technieken. Boom uitgevers, Amsterdam. 

 Werkgroep APA (2018De APA-Richtlijnen uitgelegd. Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs. SURF, Utrecht. 

 Onderzoeksvragen formuleren 

n.n.b.

 Onderzoek opzetten 

n.n.b.

 Onderzoek uitvoeren 

n.n.b.

Resultaten analyseren 

n.n.b.

Resultaten bediscussiëren en conclusies trekken

Verhoeven, N. (2018) Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en technieken. Boom uitgevers, Amsterdam. 

 Inzichten implementeren & delen 

Coonen, H. & Nijssen, A. (2011). Wetenschap en vakmanschap: onderwijsonderzoek voor en met de onderwijspraktijk. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Damen, W. (2013). Wat werkt bij het implementeren van jeugdinterventies? Utrecht: Nederlands Jeugd Instituut.

Fleuren, M., de Wilde, E. J., Mikolajczak, J., Stals, K., & Paulussen, T. (2009). Condities voor effectieve invoering van jeugdinterventies: een kennissynthese. TSG, 87(6), 245-248. 

KVLO (2017). Beroepsprofiel Leraar Lichamelijke Opvoeding. Zeist: Jan Luiting Fonds. 

Naylor, P. J., Nettlefold, L., Race, D., Hoy, C., Ashe, M. C., Higgins, J. W., & McKay, H. A. (2015). Implementation of school based physical activity interventions: a systematic review. Preventive medicine, 72, 95-115. 

Stals, K. (2012). De Cirkel is Rond. Onderzoek naar succesvolle implementatie van interventies in de jeugdzorg. Utrecht: Universiteit Utrecht 

Swet, J. van., & Munneke, L. (2017). Praktijkgericht onderzoeken in het onderwijs. Amsterdam, Nederland: Munneke & Boom uitgevers. 

Van Dooren, A. (2011). Panta Rhei: over het dissemineren van farmaceutische innovaties. Utrecht: Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening. 

Van Drooge, L., Vandeberg, R., Zuijdam, F., Mostert, B., Van der Meulen, B., & Bruins, E. (2011). Waardevol: indicatoren voor Valorisatie. Den Haag: Rathenau Instituut. 

Vereniging Hogescholen (2016). Onderzoek met impact: strategische onderzoeksagenda hbo 2016-2020. Den Haag: Vereniging Hogescholen.  

Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en technieken. Amsterdam, Nederland: Boom.  

Ethiek

CCMO (z.j.) Wet en regelgeving voor medisch-wetenschappelijk onderzoek https://www.ccmo.nl/onderzoekers/wet-en-regelgeving-voor-medisch-wetenschappelijk-onderzoek

Kerridge, I., Lowe, M, & Stewart C. (2013) Ethics and Law for the Health Professions, 4th edition,  Federation Press.

Pokorny, J., Jason, L., Schoeny, M., Townsend, S., & Curie, C. (2001). Do participation rates change when active consent procedures replace passive consent? Evaluation Review, 25(5), 567-580.

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Booij, M., en Verckens, J.P. (2011) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie,  Pearson Benelux B.V.

Tilburg University (2021) Wat is plagiaat https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/regelingen/fraude/watisplagiaat.htm 

Vereniging Hogescholen (2013) Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit https://doi.org/10.17026/dans-2cj-nvwu.

Wouters, E., Aarts, S. (2017) Ethiek van praktijkgericht onderzoek. Bohn Stafleu van Lochem.