Aanleiding
Verkenningp
Onderzoeksvragen
Onderzoeksopzet
Gegevensverzameling
Analyse
Discussie
Presentatie & Implementatie

De onderzoekende docent LO

Waarom moet ik als leraar LO onderzoek doen en dus beschikken over onderzoeksvaardigheden?

De onderzoekscyclus

middle-reuse
1. Aanleiding
2. Verkenning
3. Onderzoeksvragen
4. Onderzoeksopzet
5. Gegevensverzameling
6. Analyse
7. Discussie
8. Presentatie & Implementatie

Welk type onderzoek ga jij doen?

Ontwerponderzoek Handelingsonderzoek Interventieonderzoek

De onderzoekscyclus

Aanleiding uiteenzetten
Verkennen van het onderwerp
Onderzoeksvragen formuleren
Onderzoek opzetten
Gegevens verzamelen
Gegevens analyseren
Resultaten interpreteren en conclusies trekken
Inzichten implementeren en delen

8. Presentatie & Implementatie

Zo… nu ben je bijna klaar met je onderzoek. Je hebt je al je resultaten beschreven en in een discussie gereflecteerd op wat dit betekent voor het vak LO op jouw school of docenten LO in het algemeen. Bovendien heb je conclusies getrokken die, als het goed is, een antwoord geven op het probleem of uitdaging waarmee je dit onderzoek bent gestart.

Je zou het hierbij kunnen laten natuurlijk, maar dat is zonde en een gemiste kans. Je hebt namelijk in je onderzoek veel nieuwe kennis en ervaringen opgedaan en veel geleerd over wat nu wel, maar ook zeker niet werkte bij jouw doelgroep. Je vergeet het soms als je er volop mee bezig bent, maar enorm veel docenten LO worstelen met dezelfde vragen waar jij je nu de laatste paar maanden in hebt verdiept. De verspreiding van jouw bevindingen kun je daarom zien als een laatste belangrijke actie binnen jouw onderzoek. Laat de verspreiding van je onderzoek niet tegenhouden door resultaten die mogelijk anders zijn dan dat je bij de start van je onderzoek dacht. Juist die onverwachte resultaten geven ruimte voor nieuwe ideeën en geven soms zelfs aanleiding om bepaalde theorie, waarvan jij misschien eerst dacht dat het de absolute waarheid was, te verfijnen!

[leesmeer]Uiteindelijk wil je vooral graag zien dat de bevindingen uit jouw onderzoek een plek krijgen binnen het onderwijs en daar van meerwaarde zijn. Dit proces verloopt echter niet vanzelf. Het implementatieproces bestaat volgens Stals (2012) uit vier fasen:

  1. Verspreiden of delen van kennis: je doelgroep (bijvoorbeeld directie, docenten, leerlingen, ouders, etc.) maakt voor de eerste keer kennis met je onderzoek en de resultaten daarvan.
  1. Adoptie: je doelgroep beslist in deze fase of ze wel of niet open staan om jouw innovatie/interventie te gaan gebruiken in de praktijk.
  1. Invoering of implementatie: in deze fase voert je doelgroep de daadwerkelijke innovatie/interventie uit voor een bepaalde tijd in hun praktijk. Dit noem je ook wel implementatie.
  1. Borging: in deze fase evalueert de doelgroep het succes van je innovatie/interventie voor zichzelf. Daarnaast kijken ze of bijstellen (of adaptatie) van de interventie nodig is om het op langere termijn te blijven gebruiken.

Wil je meer weten over stap 1? Ga dan naar de tegel Delen. Als je meer wilt weten over stap 2, 3 en 4, ga dan naar de tegel Implementeren.