Aanleiding
Verkenningp
Onderzoeksvragen
Onderzoeksopzet
Gegevensverzameling
Analyse
Discussie
Presentatie & Implementatie

De onderzoekende docent LO

Waarom moet ik als leraar LO onderzoek doen en dus beschikken over onderzoeksvaardigheden?

De onderzoekscyclus

middle-reuse
1. Aanleiding
2. Verkenning
3. Onderzoeksvragen
4. Onderzoeksopzet
5. Gegevensverzameling
6. Analyse
7. Discussie
8. Presentatie & Implementatie

Welk type onderzoek ga jij doen?

Ontwerponderzoek Handelingsonderzoek Interventieonderzoek

De onderzoekscyclus

Aanleiding uiteenzetten
Verkennen van het onderwerp
Onderzoeksvragen formuleren
Onderzoek opzetten
Gegevens verzamelen
Gegevens analyseren
Resultaten interpreteren en conclusies trekken
Inzichten implementeren en delen

7. Discussie

Je hebt inmiddels jouw onderzoek opgezet, data verzameld en de resultaten hiervan geordend, geanalyseerd en overzichtelijk weergegeven. Tijd voor een nadere inspectie van de resultaten. Want wat heb je nu precies ontdekt? Wat betekenen de gegevens die je hebt verkregen vanuit jouw onderzoek? Kun je daarmee jouw onderzoeksvragen beantwoorden? Je gaat jouw resultaten zo goed mogelijk proberen te interpreteren.  Vaak is het inzichtelijk om jouw gegevens en de interpretatie daarvan af te zetten tegen vergelijkbaar, eerder uitgevoerd (praktijk)onderzoek.

Ook is het goed om bij de interpretatie van jouw gegevens rekening te houden met de beperkingen in jouw onderzoek. Je gaat daarom ook het onderzoeksproces kritisch tegen het licht houden. Misschien had je wel een hele kleine onderzoeksgroep, waardoor je geen uitspraken kunt doen over alle leerlingen in jouw school. Of misschien ben je erachter gekomen dat de vragenlijst die je gebruikte toch voor sommige leerlingen iets te moeilijk bleek.

Uiteindelijk, alles overziend, trek je op basis van jouw interpretatie van de resultaten en eventuele beperkingen in het onderzoek een aantal conclusies. Tot slot doe je concrete aanbevelingen voor de praktijk en/of voor vervolgonderzoek.