Aanleiding
Verkenningp
Onderzoeksvragen
Onderzoeksopzet
Gegevensverzameling
Analyse
Discussie
Presentatie & Implementatie

De onderzoekende docent LO

Waarom moet ik als leraar LO onderzoek doen en dus beschikken over onderzoeksvaardigheden?

De onderzoekscyclus

middle-reuse
1. Aanleiding
2. Verkenning
3. Onderzoeksvragen
4. Onderzoeksopzet
5. Gegevensverzameling
6. Analyse
7. Discussie
8. Presentatie & Implementatie

Welk type onderzoek ga jij doen?

Ontwerponderzoek Handelingsonderzoek Interventieonderzoek

De onderzoekscyclus

Aanleiding uiteenzetten
Verkennen van het onderwerp
Onderzoeksvragen formuleren
Onderzoek opzetten
Gegevens verzamelen
Gegevens analyseren
Resultaten interpreteren en conclusies trekken
Inzichten implementeren en delen

3. Onderzoeksvragen

Algemene Introductie

Een vraag stellen. Dat klinkt makkelijk, en je doet het dagelijks tientallen keren. Maar het opstellen van een onderzoeksvraag of een onderzoeksdoelstelling is toch echt andere koek. Aangezien de onderzoeksvraag/-doelstelling de essentie vormt van je onderzoek en de inhoud en structuur van je onderzoek bepaalt, is het cruciaal dat je onderzoeksvraag/-doelstelling goed is.

Net zo goed als er verschillende typen onderzoek zijn, zijn er ook verschillende  typen onderzoeksvragen, en die twee zaken moeten op elkaar zijn afgestemd. Bovendien is een veelgemaakte fout van beginnende onderzoekers, dat een onderzoeksvraag niet concreet genoeg wordt geformuleerd en daarmee onvoldoende richting en houvast geeft voor het onderzoek. Vaak zie je dan veel te ‘grote’ onderzoeksvragen om te kunnen beantwoorden met een (kleinschalig) praktijkonderzoek, zoals ‘Op welke wijze kan de gymles bijdragen aan het terugdringen van overgewicht in ons land?’. Bij het bepalen van je onderzoeksvraag/-doelstelling  moet je dus goed nadenken in hoeverre deze realistisch is. Het is belangrijk om je onderzoeksvraag/-doelstelling goed af te bakenen en zo specifiek mogelijk formuleren, en eventueel op te splitsen in deelvragen.

Je zult merken dat het opstellen van een goede onderzoeksvraag of onderzoeksdoelstelling zeker niet eenvoudig is en langer kan duren dan je vooraf misschien zou denken. Zorg er wel goed voor dat je tijdens dit proces steeds de aanleiding van je onderzoek voor ogen houdt en uiteindelijk zorgt dat je onderzoeksvraag/-doelstelling goed aansluit bij je praktijkvraag waar je onderzoek mee gestart is.