Aanleiding
Verkenningp
Onderzoeksvragen
Onderzoeksopzet
Gegevensverzameling
Analyse
Discussie
Presentatie & Implementatie

De onderzoekende docent LO

Waarom moet ik als leraar LO onderzoek doen en dus beschikken over onderzoeksvaardigheden?

De onderzoekscyclus

middle-reuse
1. Aanleiding
2. Verkenning
3. Onderzoeksvragen
4. Onderzoeksopzet
5. Gegevensverzameling
6. Analyse
7. Discussie
8. Presentatie & Implementatie

Welk type onderzoek ga jij doen?

Ontwerponderzoek Handelingsonderzoek Interventieonderzoek

De onderzoekscyclus

Aanleiding uiteenzetten
Verkennen van het onderwerp
Onderzoeksvragen formuleren
Onderzoek opzetten
Gegevens verzamelen
Gegevens analyseren
Resultaten interpreteren en conclusies trekken
Inzichten implementeren en delen

LO-specifieke bronnen vinden

Lees eerst de verdiepende tegel ‘Bronnen zoeken, vinden en gebruiken‘ zodat je snel en gericht in onderstaande databases kunt zoeken

Hieronder bieden we je een overzicht van websites en databanken die specifiek gericht zijn op bronnen rondom LO en sport. Daaronder vind je ook enkele vlogs en podcasts die voor jou (en jouw project/innovatie/ontwikkeling) interessant kunnen zijn.

Nederlandstalige databanken 

De KVLO biedt een eigen kennisbank aan vol met LO-specifieke bronnen
De Canon LO biedt een overzicht van de geschiedenis van de LO in Nederland
Kennisbank Sport & Bewegen bevat publicaties op het brede terrein van sport en bewegen.
De hbo kennisbank bevat publicaties van docenten en studenten in het hbo (inclusief afstudeerproducten)
De zoekmachine van Fontys Hogescholen (alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van Fontys)

Internationale databanken

   
Een zoekmachine voor internationale wetenschappelijke publicaties
Een soort ‘facebook’ voor onderzoekers. Handig als je op zoek bent naar bronnen van een bepaalde auteur. Veel bronnen zijn te downloaden.
Zoekmachine voor medisch-wetenschappelijke literatuur. Bevat echter ook veel bronnen over onderwerpen gerelateerd aan de LO, bewegingswetenschappen en fysieke activiteit
   

LO-gerelateerde blogs & vlogs

   
Diverse LO VLOGS van Dr. Victoria Goodyear, (Birmingham University, UK)
LO-blog van Dr. Ashley Casey (Loughborough University, UK)
Een conferentie website geheel gewijd aan beoordelen in de LO met diverse presentaties (in het Engels)
   

LO-gerelateerde podcasts

 
Podcast waarin docenten LO en experts vanuit de hele wereld worden bevraagd op specifieke thema’s

Spotify

Apple Music

 

Podcast specifiek gericht op onderzoek binnen het domein gezondheid & LO met onderzoekers vanuit de hele wereld

Spotify

Apple Music

Deze podcast van twee jonge LO docenten uit Schotland behandelt geregeld interessante topics rondom het vak LO

Spotify

Podcast over het aanbieden van spelsporten in het onderwijs van FSH (spel)docenten Daan Geelen en Thijs de Jong, ook verbonden aan het Netwerk Teaching Games. 

Spotify